نحوه خرید و سفارش محصول

۱-  search1   ابتدا در مورد محصول مورد نظر خود تحقیق کرده و سپس برای خرید اقدام کنید.

۲- find2  بعد از انتخاب و تصمیم گیری ، محصول را به سبد خرید خود اضافه کنید.

۳- payment2   اطلاعات خودرا وارد کرده (شماره تماس و ایمیل الزامی است) و سپس برای پرداخت نهایی درگاه پرداخت اینترنتی مورد نظر خودرا انتخاب کنید.

۴- call2  بعد از پرداخت و ثبت سفارش ، برای تایید ارسال محصول خریداری شده ، با شما تماس خواهیم گرفت.

۵- deliver2  بعد از تایید نهایی سفارش ، محصول خریداری شده برای شما ارسال خواهد شد.